Skip to main content

De Carrièrehanddruk® bij ontslag of ziekmelding

De maatschappelijk verantwoorde handdruk voor de carrière van uw werknemer bij ontslag, ziekmelding of persoonlijke ontwikkeling. Voorkom werkloosheid van uw werknemers bij ontslag of ziek-uit-dienstmelding. De Carrièrehanddruk zorgt voor een snelle transitie naar nieuwe baan. Uw werknemer blijft duurzaam inzetbaar.

Waarom

De Carrièrehanddruk® is als waardecertificaat ontwikkeld vanuit de visie van duurzame inzetbaarheid en optimalisatie van HR-beleid. Het doel is de krachten tussen de maatschappelijke partijen, (de (ex)- werkgever, de werknemer en de nieuwe werkgever), te bundelen en preventief te handelen bij (dreigend) ontslag of ziekmelding. Het streven is een andere manier van denken en doen te bevorderen vanuit de gedachte van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De werknemer staat volledig centraal. Hierbij wordt een methodiek toegepast van vraaggerichte re-intgratie en in dialoog met de genoemde maatschappelijke partijen. De trajectbegeleider stuurt het traject in overleg met de (ex-) werkgever.

De (ex-) werkgever is per 1 januari 2015 wettelijk gehouden aan een transitievergoeding. Deze moet dus. De investering in De Carrièrehanddruk® moet niet, maar mag en is een extra investering waartoe de (ex-) werkgever bereid is en daarbij voordeel kan behalen in zijn bedrijfsontwikkeling.


Waarom zou u als (ex-) werkgever bereid zijn tot deze investering?

Vanuit een lange en duurzame relatie is het vaak vervelend en teleurstellend om uw werknemer of werknemers te moeten ontslaan of ziek uit dienst te melden. U gunt uw werknemer de ondersteuning om met de negatieve effecten van het ontslag of ziekmelding om te gaan, spoedig nieuw werk te vinden en zich verder te ontwikkelen. Deze gunfactor heeft naast een positief effect op uw eigen gevoel en het gevoel van uw werknemer, ook zakelijk positieve effecten en draagt bij aan uw bedrijfsontwikkeling.

U creëert en behoudt een groter gevoel van betrokken- en tevredenheid bij uw werknemer naar de organisatie toe. Dit zal resulteren in minder of geen negatieve verhalen over de manier van ontslag of ziekmelding in privé en zakelijke sfeer. Uw imago over de omgang met uw personeel (vanuit uw zakelijke principes) straalt ook door naar klanten, andere stakeholders en de nieuwe werkgever. Hierdoor behoudt u uw netwerk en vergroot deze mogelijk zelfs. U werkt aan duurzame relaties; dit is een waardevolle investering.

U als werkgever ontvangt van ons een gratis werk- en inspiratiesessie sociale innovatie t.w.v. € 895 (voor twee deelnemers).Vanuit uw zakelijke principes benoemen wij u ook graag als een mvo-partner en gecertificeerd sociaal ondernemer. U werkt vanuit een duurzaam ondernemers- en HR-beleid. Dit creëert richting uw klanten en andere stakeholders positieve beeldvorming.

De Carrièrehanddruk® voor werkgevers

De Carrièrehanddruk® voor UWV en gemeenten

De Carrièrehanddruk® voor particulieren